BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar worden?

Wat is een BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar?

Een BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar, is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen. BOA's Buitengewoon Opsporingsambtenaren worden door organisaties of door de politie ingezet om de veiligheid te handhaven. Vaak in het publieke domein.

 

Zo zijn er bijvoorbeeld BOA's Buitengewoon Opsporingsambtenaren die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven. Maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. Een BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven.

 

Een BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar is geen politieagent. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. De strafbare feiten die een BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar mag opsporen, staan vermeld in de domeinenlijst en in het BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar takenpakket. Justis verstrekt deze akte van opsporingsbevoegdheid. Daarmee kunnen BOA's Buitengewoon Opsporingsambtenaaren aantonen dat ze betrouwbaar en bekwaam zijn en als BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar mogen werken. De akte van opsporingsbevoegdheid moet door de werkgever van de BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar worden aangevraagd.

 

BOA's Buitengewoon Opsporingsambtenaren die veel contact hebben met het publiek – bijvoorbeeld parkeercontroleurs, hoofdconducteurs en ook boswachters - dragen een insigne. Dankzij dit insigne is meteen duidelijk dat de BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar bijzondere bevoegdheden heeft, zoals het uitschrijven van boetes en het aanhouden van verdachten. BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar werkgevers kunnen bij Justis het insigne voor hun medewerkers bestellen.

Wat doet een BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar?

BOA's Bijzonder Opsporingsambtenaren zijn vooral bezig met toezichthoudende en controlerende taken. Hun werkzaamheden zijn bepaald door Justis. Hun taken kunnen als volgt worden beschreven:

 

 • Mag identiteiten controleren
 • Proces-verbaal opmaken
 • Boetes uitschrijven
 • Personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit
 • Elke soort BOA heeft een eigen specifiek takenpakket dat is bepaald aan de hand van 6 domeinen. (1) Openbare Ruimte, (2) Milieu, welzijn en infrastructuur, (3) Onderwijs, (4) Openbaar vervoer, (5) Werk, Inkomen en Zorg, (6) Generieke Opsporing. Zo controleert een treinconducteur plaatsbewijzen en zo rapporteert een milieu inspecteur over vervuiling (zoals zwerfafval en autowrakken) en bewaakt een jachtopziener een jachtveld.
 • BOA's moeten tijdens hun werk effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. Sommige boa’s hebben daarom politiebevoegdheden zoals fouilleren en geweldsmiddelen zoals handboeien, een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. In de Beleidsregels BOA staat een volledig overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen die BOA's kunnen hebben. Verder moet een boa met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen, ook voldoen aan de eisen van de Regeling toetsing geweldbeheersing BOA.  

Hoe word je BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar?

Om BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar te worden dien je de volgende opleiding te volgen:

 

 • Basis opleiding tot BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar 
 • Getuigschrift BOA
 • Specifieke opleidingseisen (op basis van het domein) zoals Flora- en faunawet bij domein milieu

 

Werkgevers stellen de volgende eisen aan BOA's:

 

 • Geen strafblad
 • Een fit fysiek voorkomen
 • Goed incasseringsvermogen
 • Goed inlevingsvermogen
 • Een dienstverlenende instelling
 • Niet discriminerend zijn obv ras, geloof, uiterlijk, etc.

Vacature BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar

Wil jij BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar worden of ben je BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar , maar zoek je een baan? Bekijk dan onze vacatures en hopelijk kunnen wij jou straks onze nieuwe collega noemen!